کاتولوگ جاروبرقی های پاکتین

جاروبرقی سطلی پاکتین مدل MVC 4500

جاروبرقی پاکتین مدل MVC 4500

نمودار مصرف انرژی:

رنگبندی: قرمز، مشکی، آبی، طوسی روشن، سفید، سرخابی، طوسی تیره

جاروبرقی سطلی پاکتین مدل MVC 4400

جاروبرقی پاکتین مدل MVC 4400

نمودار مصرف انرژی:

رنگبندی: قرمز ، مشکی، آبی

جاروبرقی سطلی پاکتین مدل MVC 4300s

جاروبرقی پاکتین مدل MVC 4300 Soft Toch

نمودار مصرف انرژی:

رنگبندی: قرمز ، مشکی، آبی

جاروبرقی سطلی پاکتین مدل MVC 4300

جاروبرقی پاکتین مدل MVC 4300

نمودار مصرف انرژی:

رنگبندی: قرمز، مشکی، آبی، طوسی روشن، سفید، سرخابی، طوسی تیره

جاروبرقی پاکتین مدل MVC 4000

جاروبرقی پاکتین مدل MVC 4000

نمودار مصرف انرژی:

رنگبندی: قرمز، مشکی، آبی

جاروبرقی پاکتین مدل MVC 3800

جاروبرقی پاکتین مدل MVC 3800

نمودار مصرف انرژی:

رنگبندی: قرمز، مشکی، آبی، طوسی روشن، سفید، سرخابی، طوسی تیره

جاروبرقی پاکتین مدل MVC 3600

جاروبرقی پاکتین مدل MVC 3600

نمودار مصرف انرژی:

رنگبندی: قرمز، مشکی، آبی، طوسی روشن، سفید، سرخابی، طوسی تیره

جاروبرقی پاکتین مدل MVC 3300

جاروبرقی پاکتین مدل MVC 3300

نمودار مصرف انرژی:

رنگبندی: قرمز، مشکی، آبی، طوسی روشن، سفید، سرخابی، طوسی تیره

جاروبرقی پاکتین مدل MVC 3200

جاروبرقی پاکتین مدل MVC 3200

نمودار مصرف انرژی:

رنگبندی: قرمز، مشکی، آبی، طوسی روشن، سفید، سرخابی، طوسی تیره