حضور پاکتین در نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی ۹۶ تهران www.paktin.ir