درباره ما

گروه تولیدی پاکتین باهدف تولید انواع جاروبرقی خانگی وصنعتی درسال ۱۳۷۸باتکیه به دانش روزوبکارگیری متخصصین درحوزه صنعت اقدام به تولید وعرضه محصولات خود نمود وبرای اولین بارموفق به ساخت وتولید جاروبرقی مخزنی باسیم جمع کن اتوماتیک گردید وسپس باتلاش بی وقفه ورعایت کلیه اصول تولیدواستانداردهای بین المللی بازهم برای اولین بار وتنها تولید کننده درایران مفتخر به دریافت ضمانت نامه ۷ساله موتورازشرکت سازنده (DOMEL) بزرگترین الکتروموتورسازی دنیا گردید درحال حاضر این مجموعه باتوجه به حضور نیروی کارجوان ومتخصص خبره مشغول به تولید ۷مدل جاروبرقی خانگی وصنعتی وهمچنین بررسی نمونه های جدیدجهت تولید درواحد تحقیق وتوسعه می باشد که امیدواریم همچون گذشته بتوانیم با ارایه محصولات جدیدوباکیفیت سهم عمده ای ازبازارهای داخلی وخارجی ورضایت خاطر مصرف کنندگان عزیز داشته باشیم.

واحد کنترل کیفیت درمجموعه مجهز به دستگاههای روز به طور مداوم درحال نمونه برداری از خط تولید وانبار محصول می باشد که کلیه آزمونهای لازم مورد قبول استاندارد ایران دراین کارخانه انجام می گیرد. واحد تضمین کیفیت بابررسی ونظارت دقیق برعملکرد دیگرواحدها نقش عمده دربه ثمر رسیدن اهداف این شرکت دارد که میتوان به کاهش ضایعات ودوباره کاریها بدون پایین آمدن سطح کیفی محصول نهایی وافزایش تولید بدون اتلاف انرژی اشاره کرد. واحد خدمات پس ازفروش بافعال نمودن بیش از ۲۰۰مرکز خدمات وسرویس دهی درسراسر ایران وآرامش خاطر مصرف کنندگان رافراهم نموده است . درپایان تولیدی برای صادرات ورقابت بامحصولات خارجی هدف نهایی این شرکت می باشد.